Piata monetara

Tranzactie cu moneda.

BANII

                Astazi prin notiunea generica de bani intelegem: bancnotele, moneda metalica (de regula divizionara), moneda scripturala (banii de credit) si alte instrumente recunoscute oficial si acceptate in operatiile de vanzare-cumparare si alte plati.

 

Functii

 • Mijloc de schimb (vanzare/cumparare/rezultate).
 • Mijloc de evaluare, masurare eforturi.
 • Pretul – expresia evaluarii.
 • Mijloc de plata (achitarea diferitelor obligatii: taxe, impozitele salariale).
 • Mijloc de formare a rezultatelor, a avutiei.

 

 

Masa monetara (baneasca) – suma de bani aflata in circulatie si apartinand diferitelor persoane fizice si juridice, diferiti agenti economici.

2 forme (componente):

 1. Numeralul (bancnote, monezi).
 2. Moneda scripturala (de cont) – banii de cont.

 

Calcularea masei monetare

               

M – masa monetara

P – pretul mediu

Y – cantitatea de bunuri si servicii tranzactionate

V – viteza de rotatie a monedei. DEF: numarul mediu de operatii de vanzare-cumparare si plati mijlocite de o unitate monetara intr-o anumita perioada.

 

Puterea de cumparare a monedei (valoarea monedei).

Valoarea monedei – definitie: cantitatea de bunuri si servicii achizitionata cu o unitate monetara.

   Pcb – puterea de cumparare a banilor

 

  Ipcb – indicele puterii de cumparare a banilor

 

 

Cererea si oferta de moneda

Piata monetara – se compenseaza deficitul de moneda; se regleaza masa monetara (cresterea sau scaderea acesetia).

Deficitul de moneda –cererea de moneda. Purtatorii cererii sunt: populatia; firmele; bancile; trezoreria (institutia care administreaza statul)- cand bugetul de stat este deficitar (venituri mai mici decat cheltuieli).

Excedentul de moneda – oferta directa.

 

Purtatorii ofertei: bancile (oferta directa); banca nationala; copulatia; firmele; trezoreria (cand bugetul este excedentar).

Pretul specific – rata dobanzii – dobanda

Dobanda: Incasata de banci de la debitori – se imprumuta . Dobanda incasata – dobanda activa

Platita de banci deponentilor (Dp) – dobanda pasiva

Castigul bancar (Cg) = Di – Dp

Profitul bancar = Cg – cheltuieli

 

Piata capitalurilor. Piata financiara

Tranzactie cu titluri de valoare (actiuni financiare).

Actiunile

Obligatiunile

 • Societatile comerciale (firme) organizate ca societati pe actiuni.
 • Capitalul social este format prin raporturile actionarilor=>numarul actiunilor X au valoare nominala = capital social.
 • Actionarii (posesori de actiuni) au calitatea de proprietari.
 • Actionarii – drepturi sociale si patrimoniale.
 • Aduc posesorilor un venit variabil numit divident (este o fractiune din profitul firmei)
 • Tipuri de actiuni: „la purtator”

                                Nominative

 • Exprima (atesta) un imprumut.
 • Emitentul este debitor (adica se imprumuta ).
 • Statul este frecventul emitent.
 • Obligatorul (posesorul) are calitatea de creditor.
 • Aduc posesorului/obligatorului un venit fix garantat de emitent si care este de fapt o dobanda specifica-> cuponul obligatiunii.
 •  

D- dobanda/ venitul fix

C= pretul /cursul

d=rata anuala a dobanzii

 • Tipuri de obligatiuni: „la purtator”

                                Nominative

 

 

 

Formele pietei financiare

 1. Piata financiara primara

Este aceea pe care se fac tranzactii/vanzari – cumparari de titluri noi (noi emise).

Oferta de titluri – o reprezinta emitentii.

Cererea de titluri – cei care dispun de capitaluri banesti si vor sa le fructifice.

Rolul principal ca intermediar il au bancile.

 

 1. Piata finaciara secundara

Se fac vanzari si cumparari de titluri emise si plasate anterior (titluri „vechi”).

Oferta de titluri – posesorii de titluri.

Cererea de titluri – cei care dispun de capitaluri banesti si vor sa le fructifice.

Rolul de intermediar – agenti de schimb.

Piata bursiera; bursa de valori. 

Extrabursiera

Agentii de schimb executa ordinele de vanzare / cumparare ale clientilor, persoanelor fizice sau juridice.

                Formarea pretului este fluctuant; poate fi mult diferit de valoarea nominala inscrisa pe titlu.

                Pretul depinde de evolutia cererii si a ofertei de titluri.

 

Factori:

                Venitul adus anterior de titlu.

                Venitul anticipat.

                Randamentul titlului care se calculeaza ca randament curent raportandu-se venitul asupra pret.

                R curent = venit (divident sau dobanda) / pretul de cumparare * 100

                R curent =

 

                Randamentul potential

                R potential =

                P0 – pretul initial/ de achizitie

                P1 – pret de vanzare

                Conditia prima ca un plasament in titluri sa fie eficient: randamentul sa fie mai mare decat rata dobanzii bancare.

                Rata dobanzii bancare.

                Rata inflatiei.

                Situatia economico-financiara a firmei emitente.

                Situatia economico-sociala generala.

                Gradul de risc al plasamentului.

 

Operatii bursiere:

 1. Operatii la vedere.
 2. Operatiile la termen /operatii speculative

T0 – monentul initial, cand se realizeaza intelegerea dintre cumparator si vanzator.

T1 – termenul scadent finalizarea tranzactiei.

Se vizeaza pe castigul de catre cei doi parteneri.

Castigul => din modificarea cursului cumparatorului castiga atunci cand cursul creste.

Vanzatorul castiga cand cursul scade. 

Alegerea consumatorului rational ar trebui guvernata de principiul eficientei. Alegerea consumatorului rational consta in gasirea acelui program de achizitii si consum care-i asigura cea mai mare satisfactie posibila prin cheltuirea venitului sau limitat.
Reprezinta totalitatea cheltuielilor cu producerea depozitarea si vanzarea de catre firme a bunurilor economice realizate.
Top