Costul productiei

Reprezinta totalitatea cheltuielilor cu producerea depozitarea si vanzarea de catre firme a bunurilor economice realizate.

Se recupereaza prin includerea in pretul de vanzare.

P – pret

CMT – costul total mediu.

Costul – expresia valorica sau baneasca a consumului de factori de productie.

 1. Consumul capitalului
  1. Fix amortizarea – recuperarea treptata, esalonata a sumei cheltuite cu achizitionarea elementelor de capital fix.

Aa- amortizarea anuala

Kfix- valoarea capitalului fix

T- timpul de amortizare

 •  
 • Capitalul circulant pentru un ciclu de productie se include in cost intreaga valoare a capitalului circulant utilizat.

Consum specific (tehnologic) – cantitatea de capial circulant consumata pentru a realiza o unitate de produs (ex: cata piele se consuma pentru a realiza o pereche de pantofi).

 

 1. Consumul factorului munca – salarii + alte cheltuieli cu angajatii.

Salarii – directe ale personalului direct productiv.

 • Indirecte ale personalului auxiliar (administrativ).

 

 

 

Tipuri de costuri

 1. Costul total sau global
  1. CT = C mat + S = A + Kc + S

C mat- cheltuieli materiale (expresia consumului de capital tehnic)

S- cheltuieli salariale

C mat = A + Kc

 

 1. CT = CF + CV

CF – costuri fixe totale; nu se modifica o data cu modificarea volumului productiei. CF exemplu: amortizarea, iluminatul, combustibilul pentru incalzit, salariile indirecte, chiriile, dobanzile, penalitatile.

CV – costuri variabile totale; costuri care se modifica odata cu modificarea volumului productiei dar nu neaparat cu acelasi procent.

 

 1. Costurile medii sau unitare; pe unitatea de produs.

CFM – cost fix mediu

CF – cost fix

Q – productie

 

 1. Costul marginal

cheltuielile suplimentare pentru a creste productia cu o unitate.

Alegerea consumatorului rational ar trebui guvernata de principiul eficientei. Alegerea consumatorului rational consta in gasirea acelui program de achizitii si consum care-i asigura cea mai mare satisfactie posibila prin cheltuirea venitului sau limitat.
Masa monetara (baneasca) – suma de bani aflata in circulatie si apartinand diferitelor persoane fizice si juridice, diferiti agenti economici.
Top