Nivelurile textului poetic

1. Nivelul fonetic

La acest nivel se descopera si comenteaza prezenta urmatoarelor figuri:

Ø Afereza- suprimarea unui sunet sau a unui grup de sunete aflat in pozitie initiala intr-un cuvant: vreme-nchisa

Ø Apocopa- suprimarea unui sunet sau a unui grup de sunete aflat in pozitie finala: far-de veste

Ø Sincopa- suprimarea unui sunet sau a unui grup de sunete aflat in interiorul cuvantului: alt’data

Ø Aliteratie-repetitie consonantica cu efect eufonic, onomatopeic sau simbolic: Prin visini vantul in gradina/ Catand culcus mai bate-abia(Cosbuc).

Ø Asonanta- repetitia unei vocale accentuate in doua sau mai multe cuvinte: Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate (Grigore Alexandrescu).

Ø Cuvantul-Valiza- fuzionare a doua cuvinte care au un anumit numar de caracteristici formale comune. Aceste cuvinte se suprapun partial, cand au si o asemanare fonetica: a furgasi=a fura+ a gasi, femartie=februarie+martie.

Ø Diereza- fenomen invers sinerezei, constand in multiplicarea vocalelor: Oceanul de ninsoare, in loc de o-cea-nul.

Ø Metateza- consta in schimbarea ordinii sunetelor intr-un cuvant, renumeratie pentru renumeratie.

Ø Palindromul- cuvinte sau sintagme care se citesc la fel si de la dreapta la stanga si invers:capac, sus, Ana, rar.

Ø Parigmenon- figura ce presupune repetarea, in acelasi vers, a cuvintelor care fac parte din aceeasi familie lexicala, repetitia avand efect eufonic: Singur fuse indragitul, singur el indragitorul (Eminescu).

Ø Poliptotonul- figura de sunet cu implicatii semantice, care consta in repetarea aceluiasi cuvant, cu forme diferite: E stapanul fara margini peste marginile lumii(Eminescu).

Ø Sinereza- reprezinta unirea a doua vocale intr-un diftong sau monoftongarea: sara in loc de seara.

Ø Rima, fiind definita ca omofonia ultimelor vocale accentuate din versuri succesive, este considerata o figura de sunet.

2. Nivelul lexical

Pentru analiza din acest punct de vedere, sunt relevante urmatoarele aspecte:

· Categoriile lexicale- arhaisme, regionalisme, cuvinte populare, neologisme, elemente de jargon, argou, termeni stiintifici.

· Clase semantice-sinonime, antonime, omonime, paronime, pleonasm, tautologie.

· Mijloace de formare a cuvintelor- derivare, compunere, conversiune.

· Campul lexico-semantic-> in text pot fi detectati termeni care se grupeaza in jurul aceleasi notiuni: plumb la Bacovia.

 

3. Nivelul morfo-sintactic

Investigarea textului presupune si comentarea figurilor de constructie.

§ Chiasmul simplu- asezarea in cruce -> repetarea lexicala a cel putin unuia din termenii simetriei- schema AB BA: Toate-s vechi si noua toate(Eminescu).

§ Chiasmul complex- sunt puse in paralel aceleasi elemente lexicale, dar cu functiile gramaticale inversate: slova vorbelor tocita/ Vorba slovei prihanita(Arghezi).

§ Elipsa- suprimarea unui constituent dintr-un enunt: Si bea din plin vartejul starnit in preajma ta/ Cum, altadata, boarea padurilor terestre( Ion Barbu).

§ Hipalaga- numita si epitet imposibil, presupune tot o rupere in ordinea fireasca a unei sintagme, prin plasarea unui determinant pe langa un alt cuvant, fata de care nu se subordoneaza, creand ambiguitate: Lacul codrilor albastru(Eminescu- in loc de lacul albastru sl codrilor).

§ Hiperbatul- scoaterea in afara cadrului normal al frazei a unui dintre constituentii ei ficsi (dislocare sintactica): Trandafiru arunca rosii.../Trandafiri arunca tineri (Eminescu).

§ Inversiunea- schimbarea in ordinea constituentilor frazei: Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate (Alexandrescu)

§ Paralelismul sintactic- procedeu prin care se repeta, in acelasi vers sau in versuri succesive, acelasi tipar sintactic, de obicei este generat de repetitie: Si daca... (Eminescu).

§ Polisindetonul- repetitia marcilor coordonarii, punand in evidenta relatia sintactica: Si ploua si ninge/ Si ninge si ploua (Bacovia).

§ Repetitia- reluarea unui element cu aceeasi valoare: Care vine, vine, vine, calca totul in picioare (Eminescu).

§ Zeugma- folosirea unui cuvant (predicat, atribut, complement) intr-o relatie gramaticala cu mai multe cuvinte din propozitie/ fraza: Mandrului geniu si nalt/ Al luminei (Eminescu).

 

4. Nivelul stilistic

Cuprinde figurile semantice, de gandire retorice(acestea alcatuind sfera figurilor stilistice)

 

FIGURI SEMANTICE:

o Comparatia

o Epitetul

o Metafora

1. In praesentia:Luna, tu stapana marii (Eminescu)

2.in absentia:Sfertul lumii de apus/S-a urcat nitel sus(Arghezi)

3.metafora-apozitia:Leoaica tanara-iubirea(Stanescu)

4.metafora genitivala:Cuibul vesniciei(Blaga)

5.metafora verbala:Zilele albe, iata, au inceput sa plece(Arghezi)

6.metafora adjectivala:( epitet metaforic):Limba Scamoasa(Arghezi)

7.la Blaga-metafora plasticizanta si revelatorie

PERSONIFICAREA

FIGURI DE GANDIRE

o Antiteza

o Litota- presupune a spune mai putin, dar a semnifica mai mult- El vine-asa, de dragul lui,/ Cand vine (Cosbuc); in subtext se intelege ca este vorba de un sentiment mult mai puternic decat cel care este afirmat

o Hiperbola

o Oximoronul- epitet imposibil, asociind doua cuvinte cu sensuri contradictorii: dureros de dulce, luminoasa umbra (Eminescu)

o Climaxul- gradatia ascendenta- caci eu iubesc/ si flori, si ochi, si buze si morminte(Blaga)

o Anticlimaxul- gradatie descendenta: Toti au plecat, de cand si plecat/ Toti s-au culcat, ca tine, toti au innoptat,/ Toti au murit de tot (Arghezi)

 

FIGURI RETORICE

o Interogatia retorica

o Invocatie retorica

 

5. Nivelul imaginilor artistice(vezi elemente compozitionale)

6. Nivelul prozodic

o Rima- potrivire sonora in finalul versurilor.

Tipuri de rima:

a). In functie de felul in care se repeta vocalele ce o compun:

1. imperecheata- aa bb

2. incrucisata abab

3. monorima

4. inlantuita aba, bcb, cdc

b). In functie de accent

1. feminina( silabele finale neaccentuate)

 

2. masculina (silabele finale accentuate)
3. Dactilica (are accentul pe antepenultima silaba a cuvantului)

 

4. hiperdactilica/ peonica (cuvantul are accentul pe a patra silaba)

o Masura- numarul silabelor ce compun un vers

-versuri scurte (7-8 silabe, specifice poeziei populare)

- versuri lungi (peste 10 silabe)

 

o Ritmul- succesiunea silabelor accentuate si neaccentuate dintr-un vers

-iambic- a doua accentuata

-trohaic-prima accentuata

-dactilic- o silaba accentuata+ 2 accentuate

-ambibrahic- prima neaccentuata+accentuata+neaccentuata

-anapestic-2 silabe neaccentuate+ accentuata

 

 

o Versul alb- vers lipsit de rima

o Versul liber- vers lipsit de rima si de ritm, avand masura variabila

 

Universul reprezinta totalitatea corpurilor si relatiilor cosmice.
Junimea este o societate infiintata in 1863 la Iasi. Fondatori: Titu Maiorescu, Petre P. Carp, Iacob Negruzzi, Theodor Rosseti.
Top