Dialogul formal, dialogul informal

Dialogul este comunicarea dintre doua sau mai multe persone. Acesta este constituit din replici prin care participantii la comunicare (actantii) isi modifica ferm statutul avand functia fie de emitator fie de receptor.

Conditiile realizarii unei comunicari:

Existenta unui receptor si emitator;

Folosirea aceluiasi cod (limbaj);

Ambii actanti sa aiba disponobilitatea de a comunica;

Ambii actanti sa foloseasca acelasi nivel lexical (mesajul sa fie adecvat contextului);

Canalul sa nu fie perturbat;

Dialogul informal- comunicarea care se realizeaza intr-un cadru familiar ( intre actanti exista o relatie apropiata) folosindu-se un limbaj colocvial.

Dialogul formal- se desfasoara intr-un cadru oficial sau cel putin public intre actanti care folosesc limbajul literar.

In general intre actantii dialogului formal exista o relatie de subordonare (inferior, superior).

Universul reprezinta totalitatea corpurilor si relatiilor cosmice.
Junimea este o societate infiintata in 1863 la Iasi. Fondatori: Titu Maiorescu, Petre P. Carp, Iacob Negruzzi, Theodor Rosseti.
Top