Logica propozitiilor compuse

O propozitie se numeste compusa deoarece in general este alcatuita din mai multe propozitii simple. La rigoare o propozitie compusa este alcatuita din:

a. Variabilele propozitionale – adica propozitiile simple. Notatie: p, q, r, z.

b. Constante logice propozitionale (operatori logici propozitionali) – adica acele operatii logice prin intermediul carora variabilele propozitionale interrelationeaza.

Acestea sunt:

- Negatie „ ̴”

- Conjunctia „ ʌ ”

- Disjunctia: neexclusiva „ v ”

Exclusiva „ w ”

- Implicatia „ → ”

- Echivalenta „ ≡ ”

 

Notatie: Adevar = 1

Fals = 0

Incert = ?

 

a. Negatie – o negatie a unei propozitii P este falsa, atunci cand propozitia P este adevarata si este adevarata atunci cand P este fals.

FORMULA: N = mn

N = Numarul aparitiilor valorilor de adevar.

m = numarul valorilor de adevar (2): adevarate/ false

n = numarul variabilelor propozitional

 

FORMULE: 21 = 2

 

P

̴P

1

0

0

1

 

b. Conjunctia: o conjunctie este adevarata atunci cand ambele propozitii sunt adevarate, in caz contrar este falsa. Expresii: si, iar, totusi ca.

FORMULA: 22 = 4

 

 

P

Q

P ʌ Q

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

 

 

c. Disjunctia: neexclusiva „v” o disjunctie neexclusiva este falsa atunci cand ambele propozitii sunt false, in restul celorlalte cazuri este adevarata.

P

Q

PvQ

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

Expresii: sau, ori, fie.

 

Exclusive „w” – o disjunctie este adevarata atunci cand ambele propozitii nu au aceeasi valoare de adevar.

 

 

 

P

Q

PwQ

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

 

Expresii: sau sau, fie fie, ori ori.

 

d. Implicatii „→” o implicatie este falsa numai atunci cand antecedentul este adevarat, iar consecventul fals; in restul celorlalte variante este adevarat.

Antecedent P → Q

 

P

Q

P→Q

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

 

Expresii: daca...atunci

e. Echivalenta „ ≡ ” - o echivalenta este adevarata numai atunci cand ambele propozitii au aceeasi valoare de adevar.

 

 

P

Q

P ≡ Q

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

 

Expresii: daca si numai daca .....atunci.

 

 

Silogismul este tipul fundamental de argument deductiv alcatuit din 3 propozitii categorice diferite si 3 termeni diferiti ( si care apar de exact 2 ori fiecare).
Francis Bacon este considerat a fi intemeietorul logicii inductive moderne care in esenta sa se ocupa cu studiul argumentelor bazate pe generalizare.
Top